Kontakt

Formularz kontaktowy

Czekamy na Twoje sugestie, uwagi i komentarze. Podziel się z nami uwagami na temat funkcjonowania tej strony. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

*
*
*
Pole jest wymagane. Uzupełnij zgodę.
Dane kontaktowe

Sprzedający:

Abra S.A.
ul. Wadowicka 8A
30-415 Kraków

Kontakt mailowy: 

NIP: 679-214-38-23 
REGON: 0000003143

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 52.863.620,00 zł.