Kupuj na raty

Kredyt 0%*
Kredyt za 0,8% miesięcznie**
Liczba rat 10 od 3 do 36
60 w sklepach stacjonarnych
Odsetki 0% 0%
Prowizja za zawarcie umowy 0% 0,8% miesięcznie
Minimalna kwota kredytu 1500zł 150zł

* Kredyt 0%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard wynosi 0,00%, całkowita kwota kredytu 1834,90 zł, całkowita kwota zapłaty 1834,90 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 10 miesięcznych rat równych w wysokości 183,49 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 08.07.2016 r. na reprezentowanym przykładzie.

** Kredyt za 0,8% miesięcznie
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego w ramach umowy kredytu ratalnego i umowy o limit kredytowy i o kartę kredytową zbliżeniową MasterCard wynosi 18,90%, całkowita kwota kredytu 1271,77 zł, całkowita kwota do zapłaty 1444,66 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 172,89 zł (w tym: prowizja 172,89 zł, odsetki 0%, ubezpieczenie 0 zł), 17 miesięcznych rat równych w wysokości 84,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.08.2016 r. na reprezentowanym przykładzie.


pokaż raty


Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniki przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszym materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Bank BGZ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wypłacony.

Abra S.A. współpracuje z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. i jest umocowana do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie zawierania i wykonywania Umów Kredytowych.


Sprawdź jak kupować na raty